برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او
-
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

گروه بندی کلاس مالیات مشاغل
کلاسها طبق برنامه برگزار میشود بدون تغییر لطفا یک ربع زودتر در محل برگزاری حضور داشته باشید امکان جابجایی به هیچ عنوان وحود ندارد غیت به منزله انصراف لحاظ میگردد بر اساس استاندارد مجتمع فنی کاربرانی که تاخیر دارند نمیتوانند در کلاس حاضر شوند

 
 اسامی گروه A
 
 
زهرا  سلاجقه کاربر 71161550
بیتا حیدرشناس کاربر 71161550
زهرا پیشگاه پور کاربر 72401014
شبنم السادات هژبر کاربر 72401015
مریم منصور دخیلی کاربر 72401030
علی جلودار کاربر 72401022
مریم  داود نژاد  کاربر 72401029
محمد مختاری کاربر 72401030
رضا یاری آذر کاربر 72401030
مریم غلامی عزیز ابادی کاربر 72401030
یاسر قلیپور اردکانی کاربر 72401040
 فاطمه صرامی  کاربر 72401041
سیده ربابه سعادت میر قدیم اپراتور 72401050
فاطمه اسدی کاربر72401055
زهرا فلاحی کاربر 72401059
محمد نواربافی کاربر 72401059
اشکان عبداله بیگی کاربر 72401070
زینب صادقی نیا کاربر 72401077
اسداله نوری سرپرست دفتر 72401079
هادی  حاجی اسفندیاری  کاربر 72401081
کامیار تبریزی کاربر 72401082
مریم ستاری کاربر 72401084
حمید رضا قنادی کاربر 72401086
مهسا نوروزیان کاربر 72401093
مژگان ترکی کاربر 72401093
پریسا فخرطباطبائی کاربر 72401094
پروین جعفرنژاد اناری کاربر 72401107
محسن لطفیان جانشین 72401116
لاله نیکدهقان کاربر ۷۲۴۰۱۱۱۷
مصطفی محمد خوشدل کاربر ۷۲۴۰۱۱۲۲
شقایق زعیم ازاد سرپرست 72401125
مریم ملکی کاربر 72401125
نسرین سلیمی کاربر 72401131
سیده زهرا امیرجهانی کاربر 72401146
یاشار معبودی جانشین 72401149
فاطمه اصفهانی کاربر 72401174
محمد اجرلو جانشین 72401182
سهیلا آتش دهقان کاربر 72401185
مریم نجفی کاربر 72401190
نقی صادقی فرد کاربر 72401191
سید محمد موسوی کاربر 72401203
سعید  مقدم  کاربر 72401211
مرجانه حیدری کارشناس 72401215
پروانه عسگریکاربر72401216
الیاس اکبری کاربر 72401216
مهرداد سلیمانی کاربر 72401221
وحید عموی بخشایش کاربر 72-16-1350
اکرم توده کش کاربر 72-16-1350
لیلا عموی بخشایش کاربر 72-16-1350
محمود کرمی کاربر 72-16-1350
مهلا قربانی کاربر 
میلاد داودپور کاربر
فاطمه  دهقانی1 کاربر
 سیده سعادت امیر جهانی کاربر 72401146
هدیه سلطانی کارمند 72401006
مرضیه ایزانشاهی ننجی کارمند 72401018
ثریا زمانی زاده کارمند 72401049
سحر احمدوند کارمند 72401055
مریم سیف کار کارمند 72401079
 
 امیر حسین               همتی                      کاربر                  72401055
اسامی گروه B
 
 
سحر

کاربر 72401181
اذر درخشان  کاربر 72401107
ارمین  جعفری  کاربر 72401200
اکرم سلطان دوست کاربر 72401221
اکرم دقیق سعدی کارگزار 72401209
امید دوست محمدی کاربر 72401136
آتنا علیمحمدی کاربر
آرش حقداد کاربر 72401174
آیدین نامجو کاربر
بتول رحیمی کاربر 72401093
بهاره صفری کاربر 72-16-1350
بیژن  جوینده پور کاربر 
پریسا دادور کاربر 72-16-1350
پریسا خدابنده کاربر ۷۲۴۰۱۱۱۷
پریناز زنبق کاربر 72401203
پیام دادور کاربر 72-16-1350
حسین اسمعیلی ابدر کاربر 72401070
خاطره  جلیلی کاربر  72409995
رضا قلی پور کاربر 71161550
زاهد صادقی فرد کاربر 72401191
زهرا ازلگینی کاربر
زینب نیکخوی مردمکده کاربر  72401082
ساناز دارابی کوچکی کاربر 72401160
سحر چگینی کاربر 72-16-1350
سمانه حاجی اسفندیاری کاربر
سیدصالح حسینی کاربر
 


شقایق حیدری کاربر 71161550
عاطفه راشدی امراله کاربر 72401174
فاطمه معاصری  کاربر 72401211
فاطمه  مقیمی ورزنی  کاربر 72401014
فرزانه عسگری  کاربر 72401216
فرزانه لاری زاده کارگذار 72401061
کیانا حیاوی کاربر 72401190
متین کاشی پزان قزوینی کاربر 72401131
محدثه سبزعلی کاربر 72401030
محمد کمر روستا کاربر ۷۲۴۰۱۱۲۲
مریم  کریمیان کاربر 72401086
مسعود سپهری یکتا کاربر
مقصود عباس پور کاربر 72401084
مهدی اهاز کاربر 72401185
مهرداد بیک محمدی  کاربر
مهناز حیدری کارشناس 72401215
میثم  عموئی بخشایش کاربر 72-16-1350
نسیبه استلخی کاربر 72401015

استلخی کاربر 72401015
نسیم  کاظمی  کاربر 72401211
هانیه زکی زاده قریه علی کاربر 72401125
مرضیه کشاورز کارمند 72401068
حسین جهانشیری متصدی دفتر 72401053
شهلا دولت یار باستانی کارمند  72401024
لیلا کهن ترابی کاربر 72401110
سعید اسماعیلی کارمند 72401225
عاطفه ریحانی ثابت کارمند 72401226

 

جعفر قاسمی شهناز کارمند 72401222
هستی عارفی کارمند 72401195
مرضیه رضایی مطلق کارمند 72401156
الهه زندیه کارمند 72401192
مهسان ملک پور طالقانی کارمند 72401195
 پروانه             جهانی        کاربر         72401209
اسامی گروه C
 
مژده سادات  حسینی فرزانه مسوول دفتر ۷۲۴۰۱۱۲۲
پوپک کودرزی پور مسوول دفتر 72401015
سپیده حمزه پور مسوول دفتر
حمیده  دهقان بنادکی مسوول دفتر 72401156
مژده حفظ اللسان مسوول دفتر 72-40-1178
فرج اکبری مسول دفتر
شیرین  دولت یار باستانی مسوول دفتر 72401024
ناهید کاظمی مسوول دفتر 72401040
فاطمه صادق کمالی مسوول دفتر 72401185
سیده فاطمه حسینی مسوول دفتر 72401194
مژگان ملک پور طالقانی مسوول دفتر 72401195
رویا  افشار  مسوول دفتر 72401029
فاطمه  دهقانی مسوول دفتر
صغری مقدم مسوول دفتر 72401070
سمیه صادقی نیا مسوول دفتر 72401077
رویا امبر پور مسوول دفتر 72401093
مریم درخشان بنه کهل مسوول دفتر 72401107
فاطمه تک فلاح مسوول دفتر 72401152
شیما شیرازی مسوول دفتر 72-40-1179
نیلوفر رستگاری مسوول دفتر 72401206
زهرا  احمدی  مسوول دفتر 72401081
فهیمه  مرتضوی مسوول دفتر
زینب انگوتی مسوول دفتر 72401115
اعظم  نصیری مسوول دفتر 72409995
مهری ملک محمدی مسوول دفتر 72401145
حسین سلیمانی مسوول دفتر 72401174
امیر احسان گروسی مسوول دفتر 72401221
عبداله رستمی مسوول دفتر 72401184
داود حاجی حسنی مسوول دفتر 72401190
سیدرفیع صادقی فرد مسوول دفتر 72401191
ابراهیم  نجاری مسوول دفتر 72401192
یاسر نیک فلاح مسوول دفتر 72401209
بهروز نصیریان مسوول دفتر 72401215
مصطفی جعفری مسوول دفتر 72401222
نادر عزیزی مسوول دفتر 72401225
محمدابراهیم  جعفری  مسوول دفتر 72401200
منصور حمزه پور مسوول دفتر 72401180
الهام جباری فرد مسوول دفتر 72401149
مرتضی صرامی  مسوول دفتر 72401041
منوچهر جهانشیری مسوول دفتر 72401053
مریم  ترکمن جانشین دفتر 72401055
مجید پوراحمدی مسوول دفتر 72401059
اکبر  قهرمانی  مسوول دفتر 72401061
محمود تبریزی مسوول دفتر 72401082
احسان عباس پور مسوول دفتر 72401084
علیرضا جعفرپورهمایونی مسوول دفتر 72401087
احمد میرشاهی مسوول دفتر 72401106
داود محمدی مسوول دفتر 72401131
سیدمحمدجواد موسوی مسوول دفتر 72401146
مهرداد یاری مسوول دفتر
کیومرث دارابی کوچکی مسوول دفتر 72401160
رضا اسلامیان مسوول دفتر 72401049
سید حسین اشرفی قریه علی مسوول دفتر 72401125
فاضل معبودی  مسوول دفتر 72401149
محمدجواد شاهرخ بیگی مسوول دفتر 71161423
مجید عموی بخشایش مسوول دفتر 72-16-1350
سعید بهرامی عارف مسوول دفتر 72401006
حمید مختاری مسوول دفتر 72401014
مصطفی  مختاری مسوول دفتر 72401030
 
معصومه    آجرلو             مسول دفتر                                    72401085
سمیه آجرلو                   جانشین دفتر                                 72401085 
 
 
اسامی گروه D
 
احمد کهن ترابی کاربر 72401110
الهام یادگیربصیر کاربر 72401063
آوشن رفیعی کاربر 72401012
نهال
انگورانی
کاربر
72401210
حمیده نیسی کاربر 72401063
خدیجه تیموری کاربر 72401031
زهره اسدی کاربر 72401063
محمد سمائی کاربر 72401031
محمد طهماسبی ابدر کاربر 72401063
هدیه
جعفری نمین
کاربر
72401210
مهناز محمدی کاربر 72401012
الهه یادگیربصیر کاربر 72401063
سمیه سهرابی ام اباد کاربر 70401063
مهناز علائی کاربر 72401067
معصومه مفتحی کاربر 72401067
فاطمه رجبلو کاربر 72401109
ناصر فرهنگ فلاح کاربر 72401109
حمید قدسی کاربر 72401120
سیده معصومه سادات رسول کاربر 72401120
الهام شهبازی کارمند 72401006
الهام  جهاندیده کارمند 72401152
پیمان سلامی کارمند 72401195
داود هدایتی کارمند 72401145
زهرا عسگری کارمند 72401152
زهرا بیگدلی کارمند 72-40-1178
ژاله ملاحسنی کارمند 72401079
سعیده علاالدینی کارمند 72401195
سمانه پور محمد کارمند 72401152
سید حسن حسینی کارمند 72401152
سید رسول حسینی کارمند 72401152
سینا بهرامی عارف کارمند 72401006
شیوا  شقاقی کارمند 72401152
عباس اجرلو کارمند 72401182
علیرضا عباسی دانالو کارمند 72401182
علیرضا ایرج پور کارمند 72401192
فاطمه محمدی کارمند 71161423
مروارید داوریان کارمند 72401116
مصطفی کوزل زاده کارمند 72401049
مصطفی خسروپور کارمند 72401152
منا احمدی کارمند 72401006
مهسا بهرامی کارمند 72401116
مهناز نظامی غرقه کارمند 72401087
مهنوش هدایتی کارمند 72401087
هاجر امنی کارمند 72401106

نظامی غرقه کارمند 72401087
متین کهن ترابی کارمند  72401024
آتنا ولدخانی متصدی دفتر 72401053
کبری مولائی کارمند 72401226
احسان کشاورز افشار کارمند 72401226
سیده ربابه حسینی کارمند 72401226
امیرحسن عرب مسافر کارمند 72401226
جواد محمدپور اوزمچلوئی کارمند 72401226
نیره سادات حسینی کارمند 72401226
سیده عطیه حسینی کیا کارمند 72401226
احسان خلجزاده کارمند 72401226
نسرین رفیعی کارمند 72401226
زهره حبیبی لله لو کارمند 72401226
مریم کرمی کارمند 72401226
ثنا مظفری گودرزی کارمند 72401226
سارا مظفری گودرزی کارمند 72401226
عاطفه ریحانی ثابت کارمند 72401226
مهسا حسنی فرد  کارمند  72401165
مرضیه کشاورز کارمند 72401068
فاطمه محمدی کارمند
محبوبه امان ابادی متصدی 72401126

اسامی گروه E  
 
 
محمدجواد شاهرخ بیگی مسئول دفتر 71161423
محمد رضا  حاجی صادقی مسئول دفتر 72401001
سیف اله بیرامی مسئول دفتر 72401005
سید مهدی حسینی فرزانه مسئول دفتر 72401012
سروش سعادت مدیر مسئول 72401018
علیرضا توده زعیم مدیریت 72401022
عباس فرخی مسئول دفتر 72401031
فرهاد مطلب نژاد مسئول دفتر 72401034
طاهر ملاجوادی مسئول دفتر 72401044
محمدرضا بهمئی مسئول دفتر 72401048
مهدی اتشبار مدیر 72401050
سید احمد میرخلیلی مسئول دفتر 72401052
علی  مرادی جانشین 72401052
عبداله همتی مسئول دفتر 72401055
علی قهرمانی مسئول دفتر 72401063
سیده مریم حسینی فرزانه مسئول دفتر 72401067
ساناز بابایی مسئول دفتر 72401068
مرتضی محمدی مسئول دفتر 72401072
حمیدرضا احمدی مسئول دفتر 72401076
سید جواد  خلیفه  مدیر دفتر  72401081
ایدا
نصودی
کاربر

جعفر حسین زاده مدیر 72401092
مرضیه سعیدی طبالوندانی مسئول دفتر 72401098
مینا رشیدی مسئول دفتر 72401101
محسن جعفری مسئول دفتر 72401103
ابراهیم جعفری اپراتور 72401103
نادر عباسی مسئول دفتر 72401108
عباس توده خرمن مسئول دفتر 72401109
داود توکلی مسئول دفتر 72401113
امیرعباس اجلال مسوول دفتر ۷۲۴۰۱۱۱۷
سمیه  حشمتی پور مسئول دفتر 72401118
فضل اله قدسی مسئول دفتر 72401120
سعید ملکان مسئول دفتر 72401123
علی امان ابادی مسئول دفتر 72401126
مجتبی بورقی مسئول دفتر 72401133
سید ابراهیم خلیفه مسئول دفتر 72401135
حسین گرمسیری نژاد مسئول دفتر 72401136
الناز
جعفری نمین
مسئول دفتر
72401012
شهره لشکری مدیر 72401163
مریم کرمی  مسئول دفتر 72401165
کامبیز خسروی مسئول دفتر 72401168
حسین اسلام جانشین دفتر 72401168
ریحانه کهن ترابی کاربر 72401177
زری میربزرگی مسئول دفتر 72401177
فایزه جواهری  مسئول دفتر 72401181
علی اجرلو مسئول دفتر 72401182
مائده
محمودی
کاربر

کبری خرمن بیز مسئول دفتر 72401197
محمد صادق کمالی دهقان مسئول دفتر 72401198
بهنام آسیابان فینی مسول دفتر 72401199
مجید  عباسی  مدیر دفتر  72401200
سید محمود موسوی مدیریت 72401203
فرشته نریمانی مسئول دفتر 72401214
محمد حسین  بهرامی مسئول دفتر 72401219
محسن غفوری مسئول دفتر 72401224
نادر عزیزی مسئول دفتر 72401225
صغری سیفی مسئول دفتر 72401226
سارا بیگم جعفری مسئول دفتر 72401227
فاطمه  میرزائی  مسئول دفتر 72409996
سیدحمیدرضا حسینی صاحب امتیاز 7240-1108
مهدی دیندار مدیر
 
 
 
اسامی گروه f
 
محدرضا طالبی کاربر 72401197
معصومه طالبی کاربر 72401197
زهرا شرافتی کاربر 72401197
اکرم محمودخانی کاربر 72401214
سمیه عینی کاربر 72401214
ندا حسن زاده کاربر 72401219
سمیه محمدی کاربر 72401219
امیرحسین زارعدار  کاربر 72409996
مهیار بلوری کاربر- اینترانت 72401048
محمد بلوری کاربر-اینترانت 72401048
دنیا  جهان منش کاربر  72401135
سیده فاطمه آقایی اینانلو کاربر  72401135
مهدیه رضایی کاربر  72401135
محسن  فلاحت پور  کاربر  72401118
سمیرا  برگریزان  کاربر  72401119
مریم داداشی صوفیلار کاربر 1 72401005
زهرا اخلاقی کاربر 2 72401005
علی بهبودی پور کارشناس 72401226
فرنگیس  جوزی کارگزار 72401044
فرشته  تیموری کارگزار 72401044
زهرا جانمحمدلو کارمند 72401001
فریدون رنجبر جوان کارمند 72401001
حسین مطلب نژاد کارمند  
علیرضا قسمتی کارمند  
فاطمه اسدی کارمند  
سحر احمدوند کارمند  
امیرحسین همتی کارمند  
مهسا ریاضی کارمند 72401098
بهاره آقاپور کارمند 72401098
حسن خلج کارمند 72401101
سهیلا فلاح زیارانی کارمند 72401101
مطهره خلیل زاده کلاگر کارمند 72401108
معین توکلی کارمند 72401113
مینا توکلی کارمند 72401113
پریسا باقری کارمند 72401129
مهرناز موسوی کارمند 72401129
معصومه  سپه تاش کارمند 72401129
شیوا بورقی کارمند 72401133
آتوسا فصیح راه آهن کارمند 72401133
علی  الطافی کارمند 72401165
سید رضا قیصری کارمند 72401168
زهرا جمشیدصفا کارمند 72401182
راضیه روانبد کارمند 72401198
سحر رضایی کارمند 72401198
مهدی درستان کارمند 72401224
اکرم ضمیری کارمند 72401224
سعید اسماعیلی کارمند 72401225
لیلا کیانی کارمند 72401226
مرضیه هادی کارمند 72401226
زینب انصاری کارمند 72401226
ربابه انصاری کارمند 72401226
فرزانه موسوی کارمند 72401226
مهرداد بهبودی پور کارمند 72401226
حوراء رضائی کارمند 72401226
وحید اشرفی کارمند 72401226
هانیه رضائی کارمند 72401226
مینا اسماعیلی کارمند 72401226
 
محسن نیک فلاح کاربر 72401072
یاسمن زرنوشه فراهانی کاربر 72401072
محمد مهدی قیاسی کاربر
به هر عنوان نام دفتر و یا کاربری در لیست نیست با دفتر انجمن تماس بگیرید خواهشمندم از اشغال تلفن های همراه اعضا خودداری فرمایید
 
 
 
 
 


۱۳۹۵/۰۲/۱۳
تعداد نمایش: ۱۹۰۰

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به  انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت البرز میباشد.