برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او
بخش عمومی  » اخبار انجمن های استانی

* انجمن صنفی استان اصفهان                                          http://www.dpes.ir
 

* انجمن صنفی استان ایلام                                                          

* انجمن صنفی استان خراسان شمالی                           http://nkhdafater.com

* انجمن صنفی استان خراسان جنوبی                http://epishkhansk89.blogfa.com

* انجمن صنفی استان خراسان رضوی                           
* انجمن صنفی استان زنجان                           http://ostandari-zn.ir/anjomanpishkhan
* انجمن صنفی استان سمنان                                     
* انجمن صنفی استان  سیستان و بلوچستان                     http://epishkhan-sb.ir
* انجمن صنفی استان کرمانشاه                                    http://ep-kermanshah.ir
* انجمن صنفی استان گلستان                          http://dpgolestan.ir                 

* انجمن صنفی استان لرستان                                       http://ictlo.ir
انجمن صنفی استان اردبیل                                           http://www.ictard.ir
* انجمن صنفی استان بوشهر                                    http://www.bupishkhan.com

* انجمن صنفی استان مازندران                                    http://mazandpishkhan.com
* انجمن صنفی استان یزد                                             http://www.dpyazd.com
* انجمن صنفی استان قزوین                                  http://www.anjomanqazvin.ir
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به  انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت البرز میباشد.