برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او
بخش عمومی  » درباره ما
آدرس رسانه بر خط: pdalborz.com
صاحب امتیاز: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان البرز
پست الکترونیکی: info@pdalborz.com
کد شامد: 1-2-697198-65-4-1
 
کلیه خدمات و موارد پرداختی در این سایت مخصوص اعضا بوده منظور از اعضا دفاتر عضو انجمن صنفی استان البرز حسب قانون 131 کار میباشد
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به  انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت البرز میباشد.